Nazwa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Gładzik
Telefon 226990881
Adres Kościuszki 27
Miejscowość Piaseczno
Kod pocztowy 05-500
Adres domeny: https://www.komornikgladzik.pl

Oceń firmę (0 z 0 głosów)Opis:


Od momentu powstania zadłużenia do egzekucji komorniczej droga jest stosunkowo daleka. Jednak każda osoba zaciągająca zobowiązanie, powinna wiedzieć, co może się stać w przypadku braku spłaty. Sprawdź, jakie długi może ściągnąć egzekutor i jak wygląda egzekucja komornicza krok po kroku.

Które zadłużenia trafiają do komornika?

Komornik może zostać powołany do egzekucji długu wtedy, gdy wierzyciel nie może odzyskać swojego należnego mu zadłużenia z dłużnika drogą dobrowolną, czyli na drodze ugody lub dobrowolnej spłaty.

Oto kilka rodzajów długów, które mogą zostać przekazane do egzekutora:

 • wynikające z umów cywilnoprawnych, takich jak umowy o pracę, umowy najmu czy umowy pożyczki,

 • alimentacyjne, czyli zobowiązania do zapłaty alimentów,

 • z tytułu podatków jak podatek dochodowy, VAT czy podatek od nieruchomości,

 • z tytułu egzekucji administracyjnej,

 • z tytułu kar porządkowych nakładanych przez sądy czy organy administracyjne,

 • wynikające z wyroków sądowych.

Warto jednak pamiętać, że nie każde zadłużenie może zostać przekazane do komornika.

Jak wygląda egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to proces, w którym komornik w Konstancinie-Jeziornie jest uprawniony do podejmowania działań mających na celu odzyskanie długu. W Polsce procedura egzekucyjna jest regulowana przez ustawę o komornikach sądowych i egzekucji.

Oto ogólny przebieg egzekucji komorniczej:

 1. Wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji, w którym określa swoje roszczenie i wskazuje dłużnika. Wniosek może dotyczyć np. wynagrodzenia za pracę, alimentów czy należności z umowy.

 2. Komornik wydaje tytuł wykonawczy, czyli dokument uprawniający do przystąpienia do egzekucji. Tytuł wykonawczy może być np. wyrokiem sądowym, postanowieniem administracyjnym, umową cywilnoprawną czy wezwaniem do zapłaty.

 3. Komornik podejmuje działania zmierzające do odzyskania długu.

 4. Jeśli dłużnik nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, komornik może zwrócić się o wszczęcie egzekucji z nieruchomości lub spółdzielczej własności lokalu.

 5. Po zakończeniu egzekucji komornik przekazuje wierzycielowi uzyskane środki.

Ważne jest, aby dłużnik wywiązywał się z obowiązku zapłaty, aby uniknąć kosztownych działań egzekucyjnych i niekorzystnych skutków dla swojego wizerunku kredytowego. W ofercie komornika Piotra Gładzika znajduje się pomoc dla wierzycieli, a także licytacje ruchomości oraz nieruchomości.

Opinie o Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Gładzik


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

Firmy w okolicy