Nazwa: Kancelaria Notarialna Beata Burkowska - Zubrzycka
Telefon 748533474
Adres Tadeusza Kościuszki 14
Miejscowość Strzegom
Kod pocztowy 85-150
Adres domeny: https://notariusz-strzegom.pl

Oceń firmę (0 z 0 głosów)Opis:


Niektóre dokumenty muszą zostać sporządzone przez notariusza w celu poświadczenia ich oryginalności i ważności. Dokładne działanie kancelarii notarialnych zostało uregulowane w art 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie. Należy podkreślić, że taksy notarialne także są odgórnie określone w obowiązujących w kraju rozporządzeniach i ustawach. Najczęściej już na etapie wstępnych konsultacji z kancelarią lub ustalaniem terminu sporządzenia dokumentu klient otrzymuje informację zwrotną na temat wysokości opłaty (łącznie z kosztami, które trafiają do poszczególnych instytucji urzędowych). 

Na stronie dostępnej pod adresem notariusz-strzegom.pl można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat czynności wykonywanych w dolnośląskiej kancelarii. Notariusz udziela również bezpłatnych porad telefonicznie lub poprzez wiadomości e-mail. Dokumenty są spisywane w języku polskim, chociaż kancelaria podejmuje się również opracowania aktów notarialnych w języku obcym we współpracy z tłumaczami przysięgłymi. W ramach proponowanych usług notariusz ze Świebodzic sporządza m.in.:

  • akty notarialne (umowy sprzedaży lub darowizny nieruchomości, umowy przedwstępne, ustanowienie odrębnej własności, zamiany, pełnomocnictwa, podziału majątku małżonków, akt ustanowienia fundacji, umowy i protokoły spółek),
  • akty poświadczenia dziedziczenia (nabycia spadku),
  • poświadczenia (podpisu, wzoru podpisu, daty przedłożonego dokumentu, zgodności odpisu czy kopii),
  • protokoły (walnego zgromadzenia spółek akcyjnych, zgromadzeń wspólników spółek z o.o., przyjęcia lub odrzucenia spadku),
  • wypisy, odpisy oraz wyciągi dokumentów,
  • protesty weksli i czeków,
  • projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów.

Ponadto dolnośląska kancelaria przyjmuje na przechowanie pieniądze, ważne dokumenty, papiery wartościowe czy dane zgromadzone na zewnętrznym nośniku danych. Na prowadzonej stronie można zapoznać się z licznymi poradami i wpisami branżowymi, a także godzinami przyjęcia interesantów odbywającymi się w Strzegomiu.

Opinie o Kancelaria Notarialna Beata Burkowska - Zubrzycka


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

Firmy w okolicy