Nazwa: Lewandowski Gradek Lewandowska sp. p. radców prawnych
Telefon +48 22 830 76 20
Adres Mokotowska 41
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-551
Adres domeny: https://www.lgl-iplaw.pl/

Oceń firmę (0 z 0 głosów)Opis:


Wielu twórców chcąc samodzielnie decydować o przebiegu kariery zawodowej świadczą swoje usługi jako freelancerzy. Może to powodować spory nie tylko na tle naruszenia autorskich praw majątkowych, czy autorskich praw osobistych, ale również dotyczyć problemów związanych z zawieraniem umów. Istotna jest bowiem znajomość przysługujących twórcom praw i czego mogą żądać od drugiej strony w przypadku tworzenia danego utworu. Tym samym zarówno graficy, jak i trenerzy personalni mogą decydować o tym, w jaki sposób i na jakich zasadach uprawniają oni strony do korzystania ze swoich dzieł. Kancelaria Lewandowski Gradek Lewandowska świadczy pomoc dla twórców, chcących zabezpieczyć swoje prawa i pomaga chronić wszelkie naruszenia mogące wystąpić w tym zakresie.

Prawo autorskie

Prawo autorskie jako dziedzina prawa rozwijająca się od zarania dziejów jest prawem stosunkowo młodym pod względem jego skodyfikowania. Świadczyć może o tym fakt, iż dopiero na mocy inicjatywy XIX twórców- takich jak Victor Hugo doszło do powstania pierwszego międzynarodowego źródła prawa autorskiego, jakim jest Konwencja berneńska. Była ona podstawą do rozszerzenia praw twórców i ich dzieł poczynając od ochrony literackiej oraz artystycznej, czyli tych elementów z zakresu prawa autorskiego, które zaczęły rozwijać się i podlegać ochronie prawa najwcześniej. Pomimo faktu, iż większość ludzi w swoim codziennym życiu nieraz zetknęła się z zagadnieniem z zakresu praw autorskich: czy to w zakresie korzystania z sieci internetowej, czy to w przypadku uczestnictwa w licznych wydarzeniach kulturalnych, nie są oni świadomi zróżnicowania regulacji prawnych konstruujących tę skomplikowaną materię. W swojej kancelarii radca prawny Małgorzata Gradek Lewandowska łączy wiedzę z zakresu praw autorskich o charakterze naukowym z bogatym, praktycznym doświadczeniem w obsłudze klientów. Kancelaria chroni wartości historyczne z tym, co nowe, dzięki czemu we wnikliwy sposób rozwiązuje przedstawione jej sprawy.

Prawo autorskie w Internecie

Problematyka jaką niesie ze sobą prawo autorskie w internecie coraz częściej wiąże się z zagadnieniem z zakresu kultury popularnej i tego jak legalnie z niej korzystać. Niejednokrotnie przetwarzanie, dodawanie, czy interpretowanie utworów w sieci komputerowej stanowi problematyczne zagadnienie zarówno dla użytkowników internetu, jak i osób profesjonalnie zajmujących się tematyką z zakresu własności intelektualnej. Brak jasnych rozwiązań prawnych w stosunku do pojawiających się- chociażby w internecie nowoczesnych utworów powiązanych z tzw. twórczością fanowską (ang. fanfiction) stanowić może trudność dla bardziej świadomych użytkowników sieci komputerowych. Niejednokrotnie również problemy z zakresu własności intelektualnej dotyczą także blogerów oraz innych osób wiążących swoją pracę z działalnością w internecie. Swoim doświadczeniem z zakresu własności intelektualnej kancelaria Lewandowski Gradek Lewandowska umożliwia klientom wsparcie prawne przy rozwiązaniu problemów w związku z opisaną tematyką prawa autorskiego w internecie. Kancelaria Lewandowski Gradek Lewandowska adresuje swoją ofertą do blogerów i innych osób, które na co dzień łącząca swoją pracę z działalnością w Internecie. Także do tych którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa autorskiego, prawa reklamy, a przede wszystkim z zakresu prawa internetu,

Prawo autorskie w świecie wirtualnym

Gra komputerowa, jako jedno z najbardziej popularnych współczesnych form rozrywki nie posiada swojej definicji w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wiąże się to z pewnymi trudnościami o charakterze prawnym, ponieważ w polskim oraz europejskim prawie gra komputerowa funkcjonuje jako połączenie programu komputerowego, bazy danych oraz utworu audiowizualnego. W przypadku objęcia ochroną prawną gry komputerowej stosuje się nie tylko przepisy z zakresu prawa autorskiego, ale również regulacje z zakresu praw pokrewnych. Co więcej, tematyka ochrony praw twórców gry komputerowej pojawiać się może również w przypadku takiego zagadnienia, jak prawo internetu, jeśli weźmiemy pod uwagę popularność udostępniania w sieciach komputerowych fragmentów rozgrywek z gier, przy pomocy odmiany wideobloga o nazwie let’s play. Dzięki ogromnej wiedzy z zakresu własności intelektualnej, obejmującej w szczególności taką tematykę jak prawo autorskie, kancelaria Lewandowski Gradek Lewandowska stoi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych klientów oraz rozwoju nowych technologii.

Data dodania: 14-11-2018
Autor: Anastazja Szulc
Źródło:
https://www.lgl-iplaw.pl/tworcy/

Opinie o Lewandowski Gradek Lewandowska sp. p. radców prawnych


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

Firmy w okolicy